hej

I kursen Interkulturellt crossmedia-projekt var uppdraget att skapa en kampanj som riktade sig till en specifik målgrupp. Jag fick tillsammans med min projektgrupp arbeta med kunden CPUP som är ett kvalitetsregister och uppföljningsprogram för personer med cerebral pares. CPUP har via uppföljningar samlat in mätdata som registreras i kvalitetsregistret och utifrån det bidragit till viktig forskning och mer jämlik vård nationellt. 
Projektet inleddes med ett stort insiktsarbete där både research och intervjuer genomfördes. Utifrån insiktsarbetet framkom det att det är färre vuxna än barn med i kvalitetsregistret och att en del vuxna väljer att gå ur registret och inte gå på de regelbundna uppföljningar som erbjuds, speciellt de som inte känner sig så hindrade av sin cerebrala pares.  


Koncept
Vi arbetade fram ett koncept som syftade till att få fler unga vuxna att fortsätta vara medlemmar i registret och att fortsätta gå på sina uppföljningar. Vi upptäckte att det var under övergången från barn- till vuxenhabilitering som CPUP förlorade många medlemmar och därmed valde vi 18-åringar som är i övergången till vuxenhabilitering som målgrupp. Eftersom CPUP:s arbete är så betydelsefullt ville vi se till att så många som möjligt ville stanna kvar. Vi ville kommunicera fördelarna med att vara med i registret tydligt, dessutom ville vi att vår kampanj skulle vara utstickande och rolig att ta del av för målgruppen.
Design och copy
För designen valde vi att använda oss av en retrowebb-stil i ett lekfullt och tilltalande färg- och formspråk. För att locka målgruppen ytterligare valde vi att göra en liknelse mellan CPUP och något som målgruppen kan relatera till. Att tacka ja till att vara del av CPUP:s register ska kännas lika enkelt som att tacka ja till något som man gör dagligen på webben, vilket är att acceptera cookies. Cookies används för att mäta och följa upp webbstatistik, vilket liknar CPUP:s arbete.​​​​​​​
Kanaler
Kampanjen var tänkt att lanseras genom en folder som delas ut på barnhabiliteringar runt om i landet, på Instagram samt på CPUP:s befintliga hemsida. 
Back to Top