HEJ
I kursen Marknadskommunikativt designprojekt arbetade jag tillsammans med två studentkollegor med det nystartade företaget Flinck Technologies som utvecklat en molnbaserad simuleringstjänst. Uppdraget gick ut på att skapa en identitet som skulle få företaget att sticka ut på marknaden, detta innefattade bland annat en ny logotyp, grafisk profil, webbdesign och artefakter så som roll-ups, informationsblad, one-pager och visitkort. Målet med projektet var att skapa en unik identitet som skulle särskilja företaget från sina konkurrenter. 
Utmaning
Utmaningen med uppdraget var att skapa en grafisk identitet som skulle differentiera Flinck på marknaden. Identiteten skulle spegla företagets komplexa och innovativa tjänst samtidigt som den skulle uppfattas lättillgänglig för ingenjörer, speciellt nyexaminerade ingenjörer. Resultatet blev en kombination mellan traditionell och nyskapande design. Genom att ta fram ett färg-och formspråk som skiljer sig från konkurrenterna, skapade vi en design som speglar Flincks innovativa och unika tjänst. 

Back to Top