hej

GDK EX är examensdagarna för de som tar examen från kanditatprogrammet Grafisk Design och Kommunikation vid Linköpings universitet. Varje år väljs ett antal studenter ut som utgör projektgruppen för arbetet och tillsammans skapar bland annat den grafiska identiteten för året, examenskatalogen, event osv. Min roll var kreatör och grafisk designer där jag tillsammans med tre andra studentkollegor tog fram den visuella identiteten från grunden och skapade allt grafiskt material, både digitalt och för tryck. 

Årets tema som vi tog fram var Vända Blad vilket anspelade på den tuffa tid vi gått igenom under pandemin och att det nu var dags att vända blad och se vad framtiden har att erbjuda. 

Grafisk Profil
Identiteten utgörs av lekfulla former och färger i kombination med whitespace. Formerna är en stor del av den visuella identiteten och ligger till grund för mönstret. Färgerna är energiska och pigga för att fånga ögats uppmärksamhet. För logotypen har årets tema vända blad applicerats genom att låta ena delen av logotypen motsvara ett blankt papper där ordet EX stansats ut. ​​​​​​​

Back to Top