hej
Bakgrund
För mitt examensarbete utforskade jag tillsammans med en studentkollega hur kommunikation som berör ämnet skulder och krediter kan kommuniceras ut till unga, 18 till 25 år. Resultatet blev ett kampanjkoncept vid namn Okreddigt är det nya kreddiga som syftar till att locka och handlingsuppmana en ung målgrupp att söka information om krediter och skulder. Med tanke på att skuldbeloppen bland unga ökat hos Kronofogden till följd av konsumtionslån de senaste åren, ville vi uppmärksamma problematiken och skapa en kampanj som på sikt kan minska dessa skuldbelopp i och med målgruppens ökade medvetenhet. 
Arbetsprocessen
Studien genomfördes genom att ta fram två olika koncept på Instagramannonser, vilka sedan testades på målgruppen. Resultatet blev konceptet Okreddigt är det nya kreddiga, som med sin mjuka ton och hjälpande tilltal gjorde att målgruppen kände sig lockad och tilltalad. 

Design och copy
För att skapa en trygg och pålitlig känsla valde vi en ljuslila kulör att utgå ifrån. För att skapa dynamik och kontrast adderades en mörklila och vit kulör. Vi valde ett typsnitt som tar plats för att fånga uppmärksamhet och som genom dess rundade former skapar en mjuk och inbjudande känsla.   
Vi lekte runt med ordet kredit och landade då i sloganen Okreddigt är det nya kreddiga som anspelar på att det är kreddigt att inte ta krediter. Genom lekfullheten i copyn lättades ett ämne som annars kan kännas svårt att prata om upp och blev mer tillgängligt för målgruppen. 

Lärdomar
Studien gav mig djupgående insikter i att planera och genomföra en designprocess från start till mål samt att ta fram olika kommunikativa lösningar och sedan testa dessa mot målgruppen. 
Back to Top